Physics

2025 Theory | විශේෂ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව | Mahen Jecob

2025 Theory | විශේෂ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව | Mahen Jecob MJ 2025 Theory https://t.me/NumberZeroPhysics2025 MJ 2023 Revision...

2023 Speedy revision තරංග ප්‍රවේගය හා ස්ථාවර තරංග 03 හා සරල අනුවර්තතීය චලිතය 01

????????♨️ Genuine PHYSICS♨️???????? 2023 විභාගයට physics වලට තියන බය නැතිකරගන්න....ඉදිරි කාලය හොදටම ඇති .... විභාගයට වැදගත්ම සියලු කොටස් ඉදිරි...

2023 Speedy revision තරංග ප්‍රවේගය හා ස්ථාවර තරංග 04

????????♨️ Genuine PHYSICS♨️???????? 2023 විභාගයට physics වලට තියන බය නැතිකරගන්න....ඉදිරි කාලය හොදටම ඇති .... විභාගයට වැදගත්ම සියලු කොටස් ඉදිරි...